מה זה ניכיון שיקים בבנק

ניהול תזרים מזומנים

תזרים מזומנים לעסק בעיה של תזרים מזומנים היא אחת הסיבות העיקריות לקריסה של עסקים קטנים ובינוניים. מבחינה מקצועית, תזרים מזומנים הוא מונח בניהול וחשבונאות המתייחס לתנועה של כסף מיחידה עסקית אחת ואליה לאורך תקופת זמן קצובה. אותה יחידה עסקית יכולה להיות עסק שלכם

משכנתאות

משכנתא מה זה

במושג משכנתאות הכוונה היא במעין הלוואה גדולה הנלקחת בידי אותו נוטל משכנתא אשר החזרה נקבע בדרך כלל לתקופה העולה על 4 שנים. כאמור משכנתאות הינן הלוואות לרכישת דירה או נכס כלשהו, הניתנת לפירעון למשך תקופה ארוכה של עד כ-30 שנה וניתנת כנגד שעבודו של נכס אשר בדרך כלל מדובר בדירה שעליה רשומה אותה הלוואה. נטילת משכנתאות בעבור רכישת דירות הינן תופעה פופולארית ביותר בישראל משום חישוב כלכלי אודות שכירות הדירה אשר אין למשכיר זכות קניינית נרכשת,

קרא עוד >>

משכנתאות כמנוע ליצירת מזומנים לבנקים

עבור חלקה הארי של האוכלוסייה הישראלית, משכנתא היא המפתח לרכישת בית. מנקודת המבט של הבנקים, מעניקי המשכנתאות, משכנתא היא אמצעי אפקטיבי ליצירת מזומנים. מהי משכנתא? במצב שוק הנדל"ן הקיים כיום בישראל, רכישת דירה מורכבת, ברבים מהמקרים, מההון העצמי הקיים בידי הלקוח, בתוספת משכנתא. הפער בין ההון העצמי שבידי הלקוח, המתבסס על חסכונות, מענקים מההורים ועוד, לבין המחיר של הדירה אותה הוא מעוניין לרכוש, הוא זה שיוצר את גודל המשכנתא שיהיה על הלקוח לקחת על עצמו. כמובן,

קרא עוד >>
מודעות: