מה זה ניכיון שיקים בבנק

ניהול תזרים מזומנים

תזרים מזומנים לעסק בעיה של תזרים מזומנים היא אחת הסיבות העיקריות לקריסה של עסקים קטנים ובינוניים. מבחינה מקצועית, תזרים מזומנים הוא מונח בניהול וחשבונאות המתייחס לתנועה של כסף מיחידה עסקית אחת ואליה לאורך תקופת זמן קצובה. אותה יחידה עסקית יכולה להיות עסק שלכם

משכנתא מעל 75

משכנתא מה זה

במושג משכנתאות הכוונה היא במעין הלוואה גדולה הנלקחת בידי אותו נוטל משכנתא אשר החזרה נקבע בדרך כלל לתקופה העולה על 4 שנים. כאמור משכנתאות הינן הלוואות לרכישת דירה או נכס כלשהו, הניתנת לפירעון למשך תקופה ארוכה של עד כ-30 שנה וניתנת כנגד שעבודו של נכס אשר בדרך כלל מדובר בדירה שעליה רשומה אותה הלוואה. נטילת משכנתאות בעבור רכישת דירות הינן תופעה פופולארית ביותר בישראל משום חישוב כלכלי אודות שכירות הדירה אשר אין למשכיר זכות קניינית נרכשת,

קרא עוד >>
מודעות: