מה זה ניכיון שיקים בבנק

ניהול תזרים מזומנים

תזרים מזומנים לעסק בעיה של תזרים מזומנים היא אחת הסיבות העיקריות לקריסה של עסקים קטנים ובינוניים. מבחינה מקצועית, תזרים מזומנים הוא מונח בניהול וחשבונאות המתייחס לתנועה של כסף מיחידה עסקית אחת ואליה לאורך תקופת זמן קצובה. אותה יחידה עסקית יכולה להיות עסק שלכם

תזרים מזומנים לעסק קטן

תזרים מזומנים לעסק

בעיה של תזרים מזומנים היא אחת הסיבות העיקריות לקריסה של עסקים קטנים ובינוניים. מבחינה מקצועית, תזרים מזומנים הוא מונח בניהול וחשבונאות המתייחס לתנועה של כסף מיחידה עסקית אחת ואליה לאורך תקופת זמן קצובה. אותה יחידה עסקית יכולה להיות עסק שלם, או מחלקה ספציפית בתוך עסק גדול. התזרים משמש בעיקר לתכנון תקציבי, ניהולי או חישובי רווחיות. תזרים גרוע יוצר מחסור בכסף נזיל, ועלול לגרום גם לעסק רווחי להגיע למצב של פשיטת רגל. אז כמו שנאמר "just relax and take it easy"

במסגרת דוחות חשבונאיים ניתן למצוא התייחסות אל תזרים מזומנים פשוט בדוח נפרד בשם "דוח על תזרימי המזומנים". יש להבחין בין דוח זה לבין דוח רווח והפסד, המשקף רק תנועות שהתבצעו בפועל, ואינו עוסק בספקולציות או תחזיות. בעלי עסקים נוטים להעביר את הטיפול בנושא הפיננסי לרואה החשבון, אך הוא מתנהל רק מול רשויות המס, ואינו בקיא בעסק עצמו. ניהול נכון של הדוח כולל יישום תחזית לתקופה של בין שלושה עד שישה חודשים, כאשר המטרה היא לאפשר לבעל העסק לתכנן באופן יעיל את התנועות הכספיות.

מה הקשר בין התזרים לבין חיסכון בהוצאות?

שימוש נכון בתזרים מזומנים פשוט מבטיח היערכות מראש לשנה פיננסית באמצעות פניות לדחיית או הקדמת תשלומים, גיוס הלוואות וכדומה. התזרים הוא כל תחשיב המראה בצורה מדויקת כמה כסף צפוי להיכנס לעסק וכמה כסף עומד לצאת ממנו.

ללא תזרים קל לשכוח לגבי הוצאות קבועות, סיום עבודה מול לקוחות והתפוגגות של התזרים לאורך זמן. מעבר לכך, התזרים מהווה אינדיקציה לזמן הנכון עבור העסק לבצע חיסכון בהוצאות. חיסכון כזה הוא קריטי כאשר ההכנסות המופיעות בתזרים צפויות לרדת או להשתנות לרעה.

שיטות וטיפים לחישוב נכון של התזרים

השיטה הנכונה לחשב תזרים מזומנים היא לבדוק שכל ההוצאות הקבועות מופיעות בתוכו. בין היתר, יש לשים לב להוצאות על שכר דירה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מיסים עירוניים, חשמל, תקשורת, ביטוח, דמי ניהול וכדומה. מומלץ לקבוע תאריך קבוע בו יועברו תשלומי ספקים, ולהגדיר "מסגרת מקסימום" לתשלום למועד.

יש מספר שיטות לחישוב תזרים מזומנים:

א. רישום יתרות הבנק

ב. רישום מפורט של כל התקבולים לפי מועדם, לרבות תקבולים ידועים וחזויים

ג. רישום מפורט של כל התשלומים לפי מועדם

ד. ישוב יתרת הבנק למועד

מומלץ לזכור כי בכל הנוגע אל היחס בין תקבולים לתשלומים, קיימים פערים בין מועדי הפרעון. תשלומים תמיד ייפרעו במועדם בעוד תקבולים לעולם לא יתקבלו במועד. המשמעות היא שיש צורך בהיערכות לקראת תקופת ביניים, בה העסק סופג הוצאות, אך אינו מכניס כסף. מעבר לכך, בהזנת התשלומים אל החישוב, יש להזין את הערכים כולל מע"מ. עסק עם הוצאות על שכר עבודה צריך להפריד בין סכום הנטו במועד העברת המשכורות, לבין תאריכי התשלום למוסדות ותאריכי התשלום לגופים אליהם מועברים סכומי כסף סוציאליים.

לסיכום, הכנת תזרים לצורך חיסכון בהוצאות היא לא פעולה מסובכת, וחשוב בכל מקרה להתייעץ עם איש מקצוע בעת ביצוע החישובים.

מודעות: