מה זה ניכיון שיקים בבנק

ניהול תזרים מזומנים

תזרים מזומנים לעסק בעיה של תזרים מזומנים היא אחת הסיבות העיקריות לקריסה של עסקים קטנים ובינוניים. מבחינה מקצועית, תזרים מזומנים הוא מונח בניהול וחשבונאות המתייחס לתנועה של כסף מיחידה עסקית אחת ואליה לאורך תקופת זמן קצובה. אותה יחידה עסקית יכולה להיות עסק שלכם

ניכיון צ'קים למוטב בלבד

ניכיון צ'קים למוטב בלבד
ניכיון צ'קים למוטב בלבד

ניכיון צ'קים הינה פעולה נפוצה ביותר בקרב אלו המקבלים צ'קים דחויים

במקרים רבים, בייחוד בתחום הבנייה ומתן השירותים, ניתנים לאנשי מקצוע ואנשים פרטיים צ'קים דחויים. צ'קים אלו ניתנים לאדם מסוים, אולם ניתנים לפירעון רק לאחר כמה שבועות או חודשים. ניכיון צ'קים הינה פעולה בה חברת ניכיון הצ'קים מעניקה לאותו אדם את סכום הצ'ק, מנכה ממנו אחוזים מסוימים, ובעת פירעון הצ'ק מרוויחה את ההפרשים בין הסכום המדויק לסכום שניתן ללקוח, כך שגם הלקוח יכול ליהנות מכספו באופן מידי וגם החברה נהנית מהרווח.

אז מה זה ניכיון צ'קים למוטב בלבד ומה כדאי לדעת על ניכיון מסוג זה?

  • צ'קים למוטב בלבד: כיום ישנן הגבלות רבות אשר ניתן להחיל על צ'קים בכדי שהם מגיעים לאדם עבורו כתבנו את הצ'ק, וכן בכדי לוודא כי סכומם לא משתנה בתהליך העברת הצ'ק. אחת ההגבלות הינה כתיבת צ'ק למוטב בלבד. צ'ק מסוג זה ניתן באופן עקרוני לפירעון רק על ידי המוטב, וברוב המקרים גם רק לחשבון הרשום על שמו, כך שלא ניתן להעביר את הצ'ק לאדם אחר או לעשות בו שימוש מלבד להפקידו לחשבון הבנק של המוטב או לקבל את הכסף במזומן מהבנק.
  • האם ניתן לבצע ניכיון צ'קים למוטב בלבד: כאמור, בתהליך ניכיון הצ'קים, החברה המבצעת את הניכוי מפקידה את הצ'ק הדחוי לחשבון החברה, כך שהכסף משתחרר ביום פירעון הצ'ק ישירות בחשבון זה. צ'קים הכתובים למוטב בלבד ניתנים להפקדה רק לחשבון המוטב, ולכן אינם ניתנים להפקדה אצל חברת הניכיון, דבר אשר יוצר בעיה בביצוע הפעולה. למרות האמור, ישנן דרכים בהן ניתן לבצע ניכיון צ'קים למוטב בלבד, אולם הן אינן ננקטות על ידי כל חברות ניכיון הצ'קים בשל הסיכון הכרוך באיבוד סכומים כספיים גדולים במידה והצ'ק אינו נפרע.
  • כאשר חברת הניכיון הינה המוטב: אחת הדרכים לביצוע ניכיון צ'קים למוטב בלבד הינה כמובן כאשר חברת הניכיון הינה המוטב. במקרים רבים אנו מקבלים צ'קים ללא שם מוטב, בכדי שנוכל לעשות בהם שימוש לפי צרכינו ולא להפקידם רק ישירות לחשבון הבנק שלנו. צ'קים אלו, אשר ברובם תופיע חותמת "למוטב בלבד" היות וזהו הסטנדרט של הצ'קים כיום, ניתנים להפקדה בחשבון החברה המנכה במידה וירשם שם החברה בתור המוטב, דבר המאפשר התקדמות במסלול הרגיל של ניכיון צ'קים. מקרה זה אמנם מתרחש, אולם הוא נדיר יותר ולרוב נוגע לצ'קים על סכומים נמוכים.
  • כאשר חברת הניכיון אינה המוטב: המקרה הנפוץ יותר הינו מקרה בו יש לבצע ניכיון צ'קים למוטב בלבד, כאשר החברה המנכה היא אינה המוטב. במקרים אלו, אנו נחשפים למספר תרחישים. ראשית, ניכיון צ'קים מסוג זה אינו יכול להתבצע בבנקים, היות ואלו הם גופים המקפידים על הפקדת צ'קים למוטב בלבד. למרות האמור, במקרים בהם חתם בעל הצ'ק על האישורים הנדרשים לשם העברת הבעלות על הצ'ק, תוכל חברה חיצונית להפקיד את הצ'ק האמור בחשבונה ולבצע את ניכיון הצ'קים כרגיל. המקרה האחרון הינו מקרה בו חברות חוץ בנקאיות מקבלות צ'קים למוטב בלבד, ומפקידות אותן בחשבון החברה בעזרת הפעלת קשרים בבנקים השונים.

גם במקרים של צ'קים למוטב בלבד ניתן לבצע ניכיון צ'קים, אולם מצב זה נפוץ פחות

ניכיון צ'קים למוטב בלבד הינו שירות המוצע על ידי חברות מימון חוץ בנקאיות שונות, אולם רוב החברות אינן מציעות שירותים מסוג זה ודבקות בניכיון צ'קים שאינם למוטב בלבד, ואשר ניתנים להפקדה בקלות בחשבון החברה כך שהסיכון שבפעולה מצטמצם בצורה משמעותית.

מודעות: