מה זה ניכיון שיקים בבנק

ניהול תזרים מזומנים

תזרים מזומנים לעסק בעיה של תזרים מזומנים היא אחת הסיבות העיקריות לקריסה של עסקים קטנים ובינוניים. מבחינה מקצועית, תזרים מזומנים הוא מונח בניהול וחשבונאות המתייחס לתנועה של כסף מיחידה עסקית אחת ואליה לאורך תקופת זמן קצובה. אותה יחידה עסקית יכולה להיות עסק שלכם

השקעה באיגרות חוב

השקעה באיגרות חוב  – כל הפרטים החשובים

השקעה באג"ח הפכה בשנים האחרונות לפעולה פיננסית שבעזרתה ניתן להשיג תשואות גבוהות. זו השקעה המבוססת בדרך כלל על אגרות חוב של מדינות זרות והמאפיינים שלה באים לידי ביטוי בהכנסה לטווח ארוך. בנוסף, השקעה כזו מתבצעת בליווי אנשי מקצוע המכירים את שוק ההון ברחבי העולם ויודעים כיצד להגיב אליו בצורה נכונה.

על מנת להשיג את ההכנסה הנוספת והפסיבית יש צורך בהיכרות עם מספר מושגים בסיסיים:

א. נייר ערך – כל אגרת חוב היא למעשה נייר ערך שמשמעותו התחייבות לתשלום חוב. באמצעות אגרות חוב נוטות מדינות, רשויות וחברות ללוות כסף מהציבור.

ב. הלוואה סחירה – כלכלנים רואים באיגרות חוב הלוואה סחירה. בניגוד להלוואה רגילה אותה ניתן לקבל רק בבנק או במוסדות המימון הייעודיים, את איגרות החוב ניתן למכור ולקנות לפי שיקולים חיצוניים ואובייקטיביים.

ג. הנפקה – מי שמנפיק איגרות חוב עבור ציבור המשקיעים מקבל סכום כסף מראש. הסכום יכול להיות שווה למספר הנקוב על האיגרת, גבוה יותר או נמוך יותר. סוג ההנפקה משפיע במידה רבה על הכנסה לטווח ארוך כתוצאה של השקעה באיגרות חוב.

סוגים של השקעה באיגרות חוב

איגרות חוב מונפקות בעיקר על ידי גורמים ממשלתיים אולם יש גורמים נוספים המעורבים בתהליך. הסוג הפופולארי ביותר של איגרות חוב הוא בריבית קבועה או בריבית משתנה, וקיימות איגרות צמודות מדד. איגרות חוב ללא קופון מונפקות בזיכיון ובערך הנמוך מהערך הנקוב, בעוד איגרות חוב קונסול לא קובעות את מועד הפירעון ומי שרוכש אותה יכול לממש את ההשקעה רק באמצעות תשלומי ריבית קבועים.

תחום ההשקעה לטווח ארוך באיגרות חוב מושפע משיקולים רבים אותם כדאי להכיר. רק כך ניתן ליישם את הפוטנציאל של האיגרות ולהשיג תשואות רצויות.

מודעות: