מה זה ניכיון שיקים בבנק

ניהול תזרים מזומנים

תזרים מזומנים לעסק בעיה של תזרים מזומנים היא אחת הסיבות העיקריות לקריסה של עסקים קטנים ובינוניים. מבחינה מקצועית, תזרים מזומנים הוא מונח בניהול וחשבונאות המתייחס לתנועה של כסף מיחידה עסקית אחת ואליה לאורך תקופת זמן קצובה. אותה יחידה עסקית יכולה להיות עסק שלכם

שער דולר יציג 2018

שער יציג

שער יציג או בשמו המלא שער חליפין יציג הינו בעצם המדד של השקל למול המטבעות הזרות כמו דולר, ליש"ט, יין, אירו וכד'… השער היציג בישראל מתבצע מידי יום על ידי בנק ישראל בשעה 15:30 וביום שישי בשעה 12:30. בימים שלא מתקיים מסחר במטבע חוץ (מט"ח) לא נקבע שערים יציגים חדשים. איך מבוצעות עסקאות לפי שער יציג? עסקאות המבוצעות במשק לפי מטבע זר מחושבות לרוב לפי השער היציג של המטבע הזר באותו יום של התשלום. בנק ישראל קובע כיום

קרא עוד >>
מודעות: